Planera din tur

Planera din egen väg. Du anmäler dig att vandra mellan en given start- och målpunkt, mellan vilka du själv väljer din rutt. Precis som vid vilken vandring som helst. Har du valt en sträcka genom obanad terräng, tänk extra på eventuella vad över vatten du behöver genomföra. Tänk också på att det är tyngre att korsa våtmarker än fast mark. En avkrok upp på kalfjället kan du naturligtvis göra, men det är fjällskogen vi huvudsakligen ska upptäcka i det här projektet. Kom ihåg att du vandrar på eget ansvar!

De flesta start- och målpunkterna är valda så att de går att nå med bil eller buss. Några punkter kräver en anmarsch till eller från. Kom ihåg att avsätta tid i din plan även för anmarschen. Är ni två sällskap som kommer med bil så kan ni starta från var sitt håll, ha en gemensam tältnatt och byta bilnycklar på halva vägen. Att vandra en sträcka i båda riktningar, med något olika vägval kan ge nya upplevelser.

Tänk på att älgjakten pågår mellan den 6 september och 26 september.

Karta och kompass

Du behöver ha med någon typ av karta på din vandring. Gärna kompass också, även om du planerar att använda Naturkartans app. Vandra fjällnära tillhandahåller inga kartor. Tänk på att mobiltäckningen kan vara dålig. Förbered dig genom att ladda ner en karta i mobilen som fungerar i offlineläge (Naturkartan tillhandahåller den tjänsten). Du kan också ladda ner en karta på Lantmäteriet.

Kolla gärna upp vilka naturreservat du kommer i närheten av på din vandring. En liten avstickare in i reservatet kan vara mödan värd. Dessa hittar du på Länsstyrelsen Jämtlands guide på Naturkartan.se.

Dokumentera din vandring

#vandrafjällnära 

Hjälp oss att skapa en levande vandringsdagbok genom att tagga dina inlägg på sociala medier med #vandrafjällnära.

Det finns inga krav på att du som vandrar ska dokumentera de naturvärden du stöter på längs din väg. Vill du ändå göra det så rapportera gärna in dina fynd på Artportalen. Där gör de stor nytta inför eventuella avverkningsanmälningar.