Tips för en härlig vandring

Guiden Vandra fjällnära är uppdelad i tre svårighetsgrader: lätt, medel och svår.

De lätta sträckorna följer oftast en befintlig led medan de svåra kräver erfarenhet, karta och kompass. Flera sträckor ligger i anslutning till naturreservat, det kan vara trevligt att göra avstickare både till reservat och kalfjäll.

Karta och kompass

Du behöver ha med någon typ av karta på din vandring. Gärna kompass också, även om du planerar att använda Naturkartans app.  Tänk på att mobiltäckningen kan vara dålig. Förbered dig genom att ladda ner en karta i mobilen som fungerar i offlineläge (Naturkartan tillhandahåller den tjänsten). Du kan också ladda ner en karta på Lantmäteriet.

Kolla gärna upp vilka naturreservat du kommer i närheten av på din vandring. En liten avstickare in i reservatet kan vara mödan värd. Dessa hittar du på Länsstyrelsen Jämtlands guide på Naturkartan.se.

Inte störa, inte förstöra

Ta med skräpet hem
Elda upp toapapper och täck över bajset
Håll alltid hunden kopplad
Visa hänsyn till renar och andra djur
Elda försiktigt, elda aldrig på klipphällar och respektera eldningsförbud
Ta hänsyn till fridlysta djur och växter

Extra viktigt att ta hänsyn till rennäringen!

I större delen av den fjällnära skogen bedrivs aktiv renskötsel. Renar är känsliga för störningar. Det gäller särskilt på våren i april-maj när kalvarna föds, men också när renarna samlas in och drivs för kalvmärkning eller skiljning.

Se därför till att hålla avstånd och ge renarna utrymme att beta ostört!

Allemansrätten gäller även på renbetesfjällen. Förutom det vanliga ansvaret du som besökare har, får inte nyttjande av allemansrätten på fjället ske så att det medför nämnvärd skada eller olägenhet för samebyarnas renskötsel. Läs mer  här.