Jämtlands skogsgrupp driver projektet Vandra fjällnära
Foto: Katja Kristoffersson

Om oss

Bakom projektet Vandra fjällnära står Jämtlands skogsgrupp som är en fristående del av Naturskyddsföreningen Jämtland-Härjedalen. Vårt fokus ligger på skog i alla dess former, folkbildning och natur-njut; häng med oss ut!

För oss är naturskogen viktig på så många vis. Inte bara för sitt egenvärde, biologisk mångfald, djurliv och koldioxidlagring utan även för de stora upplevelsevärdet i form av rekreation och friluftsliv.

Vi motsätter oss skövlandet av gamla skogar och önskar att den fjällnära skogen får ett långsiktigt skydd. 

Vi brinner för skogsfrågan, har hjälpt till med flera reservatsbildningar och tvekar inte att kasta oss ut och inventera avverkningsanmälda skogar.