I stora delar av Jämtlands län bedrivs aktiv renskötsel av medlemmar i samebyar, som är både ett geografiskt område och en ekonomisk sammanslutning. Renskötselrätten bygger på urminnes hävd och är skyddad i grundlagen.

Renar är känsliga för störningar. Det gäller särskilt på våren i april-maj när kalvarna föds, men också när renarna samlas in och drivs för kalvmärkning eller skiljning.

Allemansrätten gäller även på renbetesfjällen. Förutom det vanliga ansvaret du som besökare har, får inte nyttjande av allemansrätten på fjället ske så att det medför nämnvärd skada eller olägenhet för samebyarnas renskötsel. Läs mer här.