Vi erbjuder dig ett sammanhang i något större, att vara delaktig i bevarandet av den unika fjällskogen och givietvis en start- och målpunkt för din vandring. 

Vi vill gärna att du bidrar med dokumentation av din vandring genom foto – och/eller rörligt material . Vi söker även dig som vill medverka i Miljöjägarnas film om manifestationen. En film som vi hoppas blir ett kraftfullt inlägg i debatten om den fjällnära skogen.

Naturskyddsföreningen Jämtland Härjedalen bjuder in dig att delta i en manifestation för den fjällnära skogen under sommaren 2021. Den skog som är så mycket mer än virke, ved och pappersmassa.