13 augusti

Vandra gamla fäbodstigar med Peo Eriksson

Vi börjar med att vandra en kilometer längs Jämt-Norge-vägen, den gamla pilgrimsleden, fram till Prästbodarna. Därifrån följer vi en fortfarande tydlig fäbodstig som tar oss upp till Östra Arådalen.

Längs vandringen får vi uppleva den fjällnära skogens väsen i en gammal skog med träd av olika ålder, en hel del döda träd som fortfarande står upp eller som fallit till marken.

Stigen går i skogen, men följer större stråk av våtmarker. Här och var skymtar vi de närmaste fjällen bakom grantopparna.

Efter cirka fem kilometers vandring öppnar skogen upp sig och vi närmar oss Östra Arådalen, där det bedrivits traditionellt fäbodbruk de senaste åren.

Går det att se på skogen om det fria djurbetet påverkat växtligheten? Vi stannar till på fäboden och pratar om den fjällnära skogen och dess betydelse historiskt och idag.

Från Östra Arådalen är det 2,5 kilometer lätt vandring ner till grusvägen där vi samlades på morgonen.

Alla Vandra fjällnäras vandringar är kostnadsfria. 
Mat, resa och eventuellt boende ingår inte.

Tid: Lördag 13 augusti 2022

Delsträcka 43: Prästbodarna–Östra Arådalen

Längd: Sträckan vi vandrar är 8 km

Tidsåtgång: ca. 6 timmar inklusive lunchpaus, tillbaka vid bilarna senast kl 16

Svårighetsgrad: Lätt, det finns en tydlig stig hela vägen, inga branta backar

Guide: Peo Eriksson

Anmälan: Senast den 11 augusti till [email protected]