Information om turen

Skogens gamlingar

Vandra bland trädens gamlingar i Skärvagsdalen, Ljungdalen, den 16 juli 2022.

Välkommen på en heldagstur som går ca 8 km både längs stigar och i ospårad fjällskogsterräng (medelsvår – ej brant stigning).

Start klockan 10:00 vid reservatsparkeringen för Skärvagsdalens naturreservat.

Vi kommer att se exempel på riktigt gamla träd och den fjällnära skogens arter.

Dagen avslutas senast kl 16 vid startpunkten.

Medtag egen matsäck och gärna kikare och lupp om du har.

Tid: Lördag 16 juli

Tema: Guidning bland gamla träd och dess invånare

Delsträcka 34. Skärkdalen–Öjön

Guide: Bjarne Tutturen

Anmälan: Senast den 13 juli till [email protected]