4 september

Vandring till Grubbdalens naturreservat 

I nära anslutning till Grubbdalens naturreservat i vackra Ansättfjällen har 600 hektar fjällnära skog avverkningsanmälts. 

600 hektar är cirka 1200 fotbollsplaner.

I dagsläget pågår diskussion mellan länsstyrelse och markägare om ett eventuellt reservatbildande, men än är inte skogen skyddad. 

Hur kommer detta område påverkas av en eventuell avverkning?

Vi samlas kl. 7.00 vid Krokoms Wärdshus för samåkning.

Vandringen anordnas av Naturskyddsföreningen Krokom. 

Alla vandra fjällnäras vandringar är kostnadsfria. 
Mat, resa och eventuellt boende ingår inte.

Tid: Söndag 4 september

Delsträcka 83. Lill-Kingen–Grubbdalens
naturreservat

Färdledare: Katja Kristoffersson och
Paul van den Brink.

Anmälan: senast 1 september till [email protected]