Scroll to Content
Det fjällnära löper som en rufsig bård
längs fjällkedjans fot och enslig gård
Slingrar sig bland blötmyr och flark
Denna yviga man växer sig stark
Här får träden vara som de är
utan att riskera yxa och skär
Då trivs många andra där
som fåglar, insekter och bär
När ett träd faller på ålderns höst
tar genast nya plantor vid som tröst
Sådana skogar är sällsynta numer
vi skulle behöva vara ännu många fler
Som manifesterar det rika fjällnära
genom att vandra och varsamt bära
Landskapets kultur och höga värden
för människan och hela världen