Det fjällnära löper som en rufsig bård
längs fjällkedjans fot och enslig gård

Slingrar sig bland blötmyr och flark
denna yviga man växer sig stark

Här får träden vara som de är
utan att riskera yxa och skär

Då trivs många andra där
som fåglar, insekter och bär

När ett träd faller på ålderns höst
tar genast nya plantor vid som tröst

Sådana skogar är sällsynta numer
vi skulle behöva vara ännu många fler

Som manifesterar det rika fjällnära
genom att vandra och varsamt bära

Landskapets kultur och höga värden
för människan och hela världen